You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Gladiatus FI. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Thursday, February 13th 2014, 10:54am

PelisäännötKysymykset säännöistä, kuin myös bannivalitukset lähetetään Support -palvelun kautta ( http://support.fi.gladiatus.gameforge.com ).Säännöt voimassa 10.4.2017 asti


§1 Pelitilit

I. Useampi pelitili

Jokaisella pelaajalla on mahdollisuus pelata useammalla hahmolla per serveri/maakunta.
Jos pelaaja pelaa useammalla kuin yhdellä hahmolla serverillä/maakunnalla, hänen kuuluu täyttää tiedot hahmojensa asetuksiin, että ne ovat saman pelaajan (yhdistää hahmot). Yhdistetyt hahmot saavat automaattisesti tiettyjä rajotuksia, jotka estävät niitä hyökkäämästä toisiinsa, kuin myös esineiden myynnin/oston toisiltaan. Esimerkki hahmojen liittämisestä/yhdistämisestä
Pelitilit jotka ovat tarkoitettu myytäviksi, uhri-lukujen kasvatukseen ja kullan keräykseen/säilömiseen, ovat kiellettyjä.


II. Saman IP-osoitteen jakaminen

Jos useampi pelaaja pelaa samalla serverillä/maakunnalla samasta IP:stä (esim. koulu, työpaikka, kirjasto yms.), ovat he velvoitettuja kertomaan tästä heidän GameOperaattorille, eli GO:lle.Esimerkki samasta IP:stä
Kyseinen raportointi tapahtuu supportin kautta.

Jos pelaat samasta IP:stä jonkun muun pelaajan kanssa, on kaikissa tapauksissa kiellettyä olla tekemisissä tämän toisen pelaajan hahmon kanssa, eli et saa hyökätä kyseiseen hahmoon, etkä saa hyökätä lähitunteina samoihin hahmoihin kuin kyseinen pelaaja. Myös kaupankäynti ja varaston kautta tavaran antaminen/ottaminen kyseisen pelaajan kanssa on kielletty.

Erityistä huolellisuutta pitää noudattaa siinä, ettei muita pelitilin yleisiä asetuksia ole käytössä (sähköposti, salasana yms.), kun IP-osoite on jo yhteinen monien muiden pelitilien kanssa.
Identtinen IP-osoite ei ole tavallinen syy pelitilin bannimiseen. Hyökkääminen samaan kohteeseen pelaajan kanssa, joka pelaa samasta IP-osoitteesta voi johtaa banneihin, kuin myös se että hyökkääjällä ja hyökkäyksen kohteella on sama IP-osoite.

Huomioitavaa*

Samasta IP-osoitteesta pelaavien pelaajien on kiellettyä myydä toisilleen esineitä.
Jos pelitileillä on voimassa oleva sama ip -ilmoitus niin rajoitukset ovat voimassa vaikka pelattaisiinkin väliaikaisesti eri ip-osoitteissa.


III. Pelitilin vaihtaminen

Pelitilin vaihtaminen ja luovutus tulee suorittaa AINA Game Operaattorin kautta

Jokainen annettu pelitili kuuluu henkilölle, jolle pysyvä sähköpostiosoite kuuluu.
Jos käyttäjät vaihtava/luovuttavat pelitilejä ilman Game Operaattoria, niin yhtäkään valitusta asiasta ei kuunnella.
Varmuuskopioita tai pelitilin pelastamis mahdollisuuksia ei ole, jos vaihto tehdään ilman Game Operaattoria.
Game Operaattorit eivät vain kykene vaihtamaan kahta pelitiliä helposti, he myös takaavat vaihdon turvallisuuden (huijauksilta).

§2 Bugien hyödyntäminen

Bugien tai ohjelmointivirheiden hyödyntäminen omaksi edukseen on kielletty. Tiedostettujen bugien jättäminen raportoimatta ei ole sallittua. Jokaisen pelaajan on raportoitava löytämänsä tai epäilemänsä bugit välittömästi. Bugien hyödyntäminen pelissä voi johtaa pelaajan 1 päivän pituisista banneista aina määrittelemättömän pituisiin banneihin riippuen rikkeen vakavuudesta. Sama pätee myös pelaajaan, joka ei ilmoita löytämäänsä bugia. Erikoismerkkien lisääminen nimimerkkeihin voidaan laskea bugien hyödyntämiseksi ja yritykseksi välttää skannauksia / hyökkäyksiä.

§3 Skriptit

Metodit ja tekniikat, jotka aiheuttavat ylenmääräistä liikennettä pelin palvelimelle, tai jotka vaikuttavat itse peliin ovat kiellettyjä. Erityisesti automaattiset tai puoliautomaattiset skriptit, jotka voivat vuorovaikuttaa pelin tietokannan kanssa tai suorittavat pelinsisäisiä komentoja, ovat kiellettyjä. Vastaavien tekniikoiden käyttäminen johtaa välittömästi pysyvään banniin koko pelistä.

GameForge pidättää oikeuden vaatia korvauksia aiheutetusta haitasta ja ylläpidollisista kuluista.

§4 Oikeaan elämään liittyvät uhkaukset & kiristäminen

Kiristämiset ja uhkaukset, jotka liittyvät pelaajan oikeaan elämään, voivat aiheuttaa rajoitetun tai rajoittamattoman bannin käyttäjätilille, joka on vastuussa kiristämisistä ja uhkauksista. Tällainen banni sisältää myös pääsykiellon Gladiatus.fi:n foorumille.

§5 Taso-Bashing

Pelaaja ei saa hyökätä vastustajaan, joka on tasohyvityksen ulkopuolella enempää kuin kaksi (2) kertaa päivän (klo 00.00-23.59) aikana.

Tasohyvitys:
Levelillä 1–40 ei saa hyökätä kuin 2 kertaa yli 10 leveliä pienempään
Levelillä 41–80 ei saa hyökätä kuin 2 kertaa yli 15 leveliä pienempään
Levelillä 81–200 ei saa hyökätä kuin 2 kertaa yli 20 leveliä pienempään

Esimerkki Taso-Bashingista

Huomioitavaa*

Hyökkäyksiä, jotka tehdään/otetaan vastaan "Circus Turma -areenalla " sekä "Circus Provinciarumilla" ja "Areena Provinciarumilla" ei lasketa kuuluvan näiden sääntöjen pariin. Vain hyökkäykset, jotka tehdään tai otetaan vastaan areenalla, lasketaan kuuluvan taso-bashingiin.


§6 Pushing

Sellainen toiminta, joka on tarkoitettu toisen pelaajan pelitilin kehittämistä varten, on kielletty.
Tälläista toimintaa on muun muassa:

-Sovittujen taisteluiden järjestäminen siten, että toinen saa rahaa
-Rahan lahjoittaminen toiselle pelaajalle
-Tavaran myyminen arvoonsa nähden kohtuuttoman suurella/pienellä hinnalla

Kyseenalaisista epäilyistä yms. voi keskustella yksityisviesteillä kyseisen serverin Game Operaattorin kanssa. Lopullinen päätös on Game Operaattorilla.

Huom. Pelaajan on palautettava saamansa kulta viikon kuluessa bannin päättymisestä, tai tili suljetaan lopullisesti.
Mikäli kyse törkeästä rikkeestä, on henkilökunnalla oikeus antaa pelaajalle suurempi rangaistus välittömästi.

§6.1 Pushing

Killan varasto -sääntö

Jos pelaaja haluaa antaa toiselle pelaajalle lahjan kuten, varusteita, päivityksiä tai palkkasotureita niin tämä tulee tehdä killan varaston kautta. Esineiden ottaminen killan varastosta on rajoitettu yhteen (1) esineeseen seitsemän (7) päivän aikana.

Poikkeuksena on se, että ruokaa saa ottaa varastosta yhden (1) per päivä.

Rajoitus ruoan ottamisesta killan varastosta keskeytyy aina siksi aikaa, kun kilta on mukana sodassa, josta ovat molemmat sodan osapuolet ilmoittaneet GO:lle.

Esimerkki " 6.1 Pushing, Killan varasto" -säännöstä


§6.2 Pushing

Tori + kiltamarkkinat

Esineitä ei saa myydä eikä ostaa, alle sen arvon.

Esineen arvo löytyy, kun viet hiiren kursorin esineen päälle. Joissain
kohdissa lukee myös arvon lisäksi hinta, eikä sitä tarkoiteta tässä
pushing 6.2 kohdassa.

Esineen myynti tai ostohinta toreilla ei saa olla suurempi kuin 5xARVO.

Jos haluat myydä esineen suurempaan hintaan kuin 5x, silloin tulee kysyä lupa serverisi Game Operaattorilta ennen esineen myyntiä.

Pelin ylläpito tietää, että jokaisella levelillä on harvinaisia tavaroita, mitä voisi myydä suurempaan hintaan.
Mutta näissä tapauksissa otetaan yhteyttä serverin ylläpitääjään ( GO ) ENNEN TAVARAN MYYNTIÄ.

Tällöin GO päättää onko tavara harvinainen, ja määrittää mahdollisen hintakaton esineelle, jolla sen saa myydä.

Poikkeuksia suurempaan myyntihintaan kuin 5xarvo löytyy linkistä
"Harvinaisten esineiden hintalista".

Huomioithan, että myytäessä/ostaessa useamman esineen samalta pelaajalta GOlla on oikeus rangaista siitä (SGOn/GAn antaessa luvan), jos hän kokee kyseisen pushingiksi.

Esimerkki "Pushing 6.2" -säännöstä

6.3 Pushing

Esineiden myynti + ostaminen Pushing tarkoituksessa on kielletty

Esineiden osto kullan anto tarkoituksessa tulkitaan Pushingiksi

Esimerkki: pelaaja X ostaa esineitä pelaaja Y:ltä ja myy ne sitten Esim. Asesepälle, eikä näin ollen käytä niitä vaan tavarat on ostettu kullan siirto tarkoituksessa.

6.4 Paketointi

Seuraava ns. kullan paketointi on sallittua.

On sallittua myydä esine ylihinnoiteltuna turvatakseen oman kultansa.

Tätä kutsutaan pankittamiseksi, paketoimiseksi tai pakkaamiseksi.
Kulta on maksettava takaisin 2 (kahden) täsmälleen saman pelaajan välillä 24 tunnin kuluessa ensimäisestä myynnistä, esineen ja esineen myyntihinnan on oltava täsmälleen sama molempiin suuntiin myytäessä.

Esimerkki paketoinnista/pankittamisesta


Jos tulee ongelma pankitus/paketointi -tapahtumassa esim. tuotteet ovat sekaisin, tai jokin menee vikaan ostoja tehdessä, niin ota yhteyttä HETI serverisi Game Operaattoriin Support -palvelun kautta ( http://support.fi.gladiatus.gameforge.com ).

Näin voimme estää ei-toivotut bannit.


§7 Viestit ja hahmokuvaukset

Kiroilu, uhkailu, rasistiset kommentit, K-18 materiaali ja muu sopimaton kielenkäyttö on kiellettyä ja siitä voidaan rangaista määräaikaisella bannilla tai kokonaan pelistä poistamalla.
Pelin ainoa sallittu kieli on SUOMI.
Rasistiset ja oikeaan elämään liittyvät uhkaukset aiheuttavat välittömän pelistä poistamisen.

7.1 viestit ja chat
Ainoa sallittu kieli on SUOMI.

7.2 Hahmo- ja kiltanimet + kuvaukset
Sallittu myös englanti.


§8 Käyttäjätilin vahtiminen

Käyttäjätilin vahtiminen on mahdollista seuraavien ehtojen täyttyessä. Olet velvoitettu informoimaan serverisi GO:ta tilin vahtimisesta ja hyväksymään, että olet lukenut ja ymmärtänyt säännöt.

Käyttäjätiliä voi vahtia ainoastaan 7 päivää vahtijan ensimmäisen kirjautumisen jälkeen. Kun käyttäjätilin vahtiminen on päättynyt, ei pelitilin omistaja, eikä vahtija voi osallistua kenenkään muun pelitilin vahtimiseen kolmeen viikkoon.

Pelitiliä saa vahtia maksimissaan 14 päivää vuodessa.

Henkilö, joka vahtii tiliä, on velvoitettu ilmoittamaan killoille, jos oman ja vahdittavan hahmon killat ovat keskenään sodassa. Pelaaja, jonka tiliä vahditaan, ei saa osallistua sotaan ennen kuin tilin vahtiminen on ohitse.

Mitä ET saa tehdä
• Hyökätä samaan pelaajaan/pelaajiin käyttämällä molempia tilejä, tämä tarkoittaa että ET voi hyökätä samoihin pelaajiin
• Osallistua toimintaan, joka hyödyttää toista käyttäjätiliä toisen kustannuksella. Seuraavat asiat sisältyvät niihin, mutta ei ole rajoitettu pelkästään niihin:

1) Hyökkäämällä samaan vastustajaan areenalla noustaksesi listalla
2) Myydä esineitä tilien välillä
3) Käyttääksesi kultaa tililtä, jota vahdit, parantaaksesi omaa pelitiliäsi
4) Muuttaa mitään asetuksia - tämä sisältää käyttäjätunnuksen, salasanan ja rekisteröidyn sähköpostiosoitteen

§9 Päätöksien muuttaminen/peruuttaminen

Toimenpiteet, joita Game Operaattori on tehnyt serverillä, josta hän on vastuussa, voidaan kumota toisen Game Operaattorin toimesta, jos Game Admin on asiasta samaa mieltä.

§10 Korvaukset

1. Jos pelaajalle aiheutuu haittaa ohjelmointivirheestä, tai hän havaitsee huonoa käytöstä / virheitä Gladiatus-tiimin toimesta, niin hän ei yleisesti ottaen ole oikeutettu mihinkään korvauksiin tai pelitilin elvytykseen, ennen tapahtunutta haittaa (esim. varmuuskopiointi).

2. Jos pelaaja yrittää kiertää päätöksen tai sen vaikutuksen, jonka on antanut Game Operaattori, ottamalla yhteyttä toiseen Game Operaattoriin saman asian johdosta, voidaan sulkea pois myöhemmin pelistä (Poikkeuksena: Päätöksen kumoaminen ottamalla yhteyttä Super Game Operaattoriin).

§11 Pelistä poistaminen

Minkä tahansa säännön rikkominen johtaa pelitilin bannimiseen tai poistamiseen pelistä. Rikkeen vakavuudesta riippuen rangaistus voidaan laajentaa koskemaan kaikkia Gladiatus.fi:n servereitä, sekä muita palveluita, kuten pelin virallista keskustelupalstaa tai IRC-kanavia. Henkilökunnan jäsenet ovat sitoutuneet päättämään jokaisesta rikkeestä parhaan kykynsä mukaan.

§12 Yleiset käyttöehdot

Pelaajat, jotka eivät voi suostua Gladiatuksen yleisiin käyttöehtoihin kansallisuutensa, iän tai muiden syiden johdosta, antavat normaalien käyttöehtojen kanssa käyttäen sääntöjen sisäisiä tulkintoja lisäyksenä. Tällä tavoin mitään pelaajan laillista sidosta yleisiin käyttöehtoihin ei luoda, kuitenkin yhtäläinen asema kaikille pelaajille saavutetaan asioiden päätöksen suhteen. Peli on suomenkielinen, joten kieli pelissä on myös suomi. Jos pelaaja vastaanottaa ei-suomenkielisiä pelinsisäisiä viestejä, niin henkilö, joka on lähettänyt viestit, saatetaan bannata.

§13 Muutokset Pelin Sääntöihin

Pelin säännöt eivät yleensä muutu, mutta pelin kehittyessä Gladiatus.fi:n henkilökunta pidättää oikeuden uudistaa sääntöjä tarpeen mukaan.


Tämän lisäksi pelin sääntöjä linjaistaa Yleiset Käyttöehdot , joiden nojalla voidaan pelitili sulkea määräajaksi tai pysyvästi.

Huomioittehan sen, että kuvankaappaukset kuin muut kuvat eivät käy todisteeksi sääntöjen rikkomisesta, mutta ne saattavat nopeuttaa GO:n käsittelyä.

2

Thursday, February 13th 2014, 10:55am

Esimerkki I. Useampi pelitili

Hahmojen liittäminen/linkittäminen yhteen tapahtuu siten, että jollain omista hahmoista mennään "Profiili" -kohtaan, jossa avautuu välilehti nimeltä "Pelitili". Alempana välilehdellä on otsikko "Muut tilit", jonka alla on laatikko jossa lukee haalealla "Lisää tähän toisen hahmosi nimi". Kirjoita kenttään hahmosi nimi ja paina "Lisää". Tällöin sinun täytyy käydä vahvistamassa toisella hahmollasi kyseinen lisäys. Kun kaikki on vahvistettu, profiiliisi "Pelitilit" välilehdellä on lista "vahvistetuista hahmoista".
Hahmot eivät siis yhdisty toisiinsa, vaan linkittyvät toisiinsa, joten sinulla on edelleen kyseiset hahmot pelattavissa erikseen.


3

Thursday, February 13th 2014, 10:56am

Esimerkki samasta IP:stä

Sama IP:

Samalla IP:llä tarkoitetaan sitä, että käytetään samaa internettiä. Tälläisiä yhteisiä IP:tä on useimmiten pelaajilla silloin kun pelataan koulusta, kirjastosta, työpaikalta, kaverilta tai jos esimerkiksi sisarukset pelaavat kotona.
Sama IP ei tule vain siten että pelataan samaan aikaan samasta netistä. Esimerkiksi jos joku on pelannut kirjastossa vuosi sitten Gladiatusta samalla serverillä/maakunnassa, ja kirjaudut hahmollasi Gladiatukseen, näemme että pelaatte samasta IP:stä. Tämän takia kannattaa ilmoittaa jos käytät jotain yleistä tietokonetta tai nettiä.


Saman IP:n raportointi:

Jokaisen saman IP:n omaavan kuuluu itse lähettää erikseen sama IP -ilmoitus Supportin kautta, eli ei riitä että toinen pelaajista sen lähettää.

Raportointi tehdään Support-palvelun kautta.Kirjaudu Support -palveluun, ja jos et ole vielä rekisteröitynyt, rekisteröidy ensin.
Kun olet kirjautunut palveluun valitse välilehti "Ota yhteys tukeen", jonka jälkeen pitäisi avautua ikkuna jossa on kysymys "Minkälainen kysymys sinulla on?", jolloin valitset "Peli". Valintasi jälkeen täytä kohdat ja huomioithan, että sähköpostiosoite -kohtaan laitat hahmosi sähköpostiosoitteen, jonka myös pitäisi olla sinulla käytössä oleva osoite. Aiheeksi valitse "IP-osoitteen jakaminen", jonka jälkeen vastaa viestisarakkeessa oleviin kysymyksiin.

Jos pelaat kirjastosta/koulusta/töistä tai muusta paikasta, josta et olle täysin varma pelaako joku muukin, voit kirjoittaa viestiin mistä pelaat, esimerkiksi "Kirjasto".Paketointi ja kaupankäynti

Samasta IP:stä pelaavat eivät saa käydä kauppaa keskenään, eivätkä paketoida. Kun pelaajat eivät enää pelaa samasta IP:stä, paketointi ja kaupankäynti on edelleen kiellettyä.

4

Thursday, February 13th 2014, 10:56am

Esimerkki Taso-Bashingista

Jos oma hahmosi on levelillä/tasolla 40 ja haluat hyökätä pelaajan kimppuun, jonka hahmo on levelillä/tasolla 27, katsot tasohyvitystaulukosta saatko hyökätä niin useasti kunnes peli itse estää hyökkäykset, vai täytyykö sinun rajoittaa hyökkäämiset kahteen hyökkäykseen per päivä (klo 00.00-23.59).

Tasohyvitys:
Levelillä 1–40 ei saa hyökätä kuin 2 kertaa yli 10 leveliä pienempään
Levelillä 41–80 ei saa hyökätä kuin 2 kertaa yli 15 leveliä pienempään
Levelillä 81–200 ei saa hyökätä kuin 2 kertaa yli 20 leveliä pienempään


Taulukon mukaan levelillä/tasolla 40 oleva hahmo saa hyökätä niin paljon kunnes peli sen estää, hahmoihin joiden leveli/taso on 30 tai suurempi.
Mutta levelillä/tasolla 40 oleva hahmo ei saa hyökätä 29 levelisen/tasoisen tai sitä heikomman pelaajan kimppuun kuin 2 kertaa päivän (klo 00.00-23.59) aikana.

Taulukon mukaan levelillä/tasolla 100 oleva hahmo saa hyökätä niin paljon kunnes peli sen estää, hahmoihin joiden leveli/taso on 80 tai suurempi.
Mutta levelillä/tasolla 100 oleva hahmo ei saa hyökätä 79 levelisen/tasoisen tai sitä heikomman pelaajan kimppuun kuin 2 kertaa päivän (klo 00.00-23.59) aikana.

5

Thursday, February 13th 2014, 10:57am

Esimerkki 6.1 Pushing, Killan varasto

Voit ottaa yhden (1) esineen viikon aikana ja sen lisäksi yhden (1) ruoan per päivä.

Esineiksi lasketaan kaikki esineet (palkkasoturit, panssarit, aseet, jauheet, pullot, lehdet, korut...), jotka eivät ole ruokia ja palauta elinvoimapisteitä. Näitä esineitä voi ottaa yhden viikon aikana, eli jos otat esineen tiistaina, et saa ottaa toista esinettä ennen seuraavan viikon tiistaita. Edellisen esineen ottamisesi voit tarkistaa killan lokista, tai jos se ei sieltä onnistu, voit varmistaa asian GO:lta.
Voit siis ottaa viikon aikana yhteensä 7 ruokaa ja yhden (1) esineen, jos se on tehty aiemmin mainittujen sääntöjen puitteissa.

Jos olet ottanut esineen voit silti ottaa yhden ruoan päivässä.
Jos otat maanantaina ruoan klo 15.00, voit ottaa seuraavan ruoan heti seuraavana päivänä vaikka aamusta klo 8.00.
Eli samana päivänä voit ottaa esineen ja ruoan, mutta seuraavan esineen saat ottaa viikon kuluttua esineen ottamisesta, ja ruoan taas seuraavana päivänä ruoan ottamisesta.

6

Thursday, February 13th 2014, 10:57am

Esimerkki Pushing 6.2

Esineitä ei saa myydä eikä ostaa, alle sen arvon.
Esineen myynti tai ostohinta toreilla ei saa olla suurempi kuin 5xARVO.

Esineen arvo löytyy, kun viet hiiren kursorin esineen päälle.


Eli jos esineen arvo on 500 kultaa, et saa sitä myydä torilla hintaan 2501 kultaa (sillä 5x500=2500), etkä pienemmällä hinnalla kuin 500 kultaa.

Poikkeuksena tähän 5xarvo maksimihintaan ovat ruoat, joiden leveli/taso on 10 tai pienempi. Kyseiset ruoat voi myydä hintaan 500 kultaa/kpl.
Toinen poikkeus on "Harvinaisten esineiden hintalista", jossa tietyille esineille on annettu maksimihinnat, jotka ovat suurempia kuin 5xarvo. Kyseisen esineen myydessä ei tarvitse kysyä erillistä lupaa GOlta.

Jos taas haluat myydä jonkin esineen kalliimmalla kuin 5xarvo, jota ei ole "Harvinaisten esineiden hintalista":ssa, voit kysyä siihen lupaa GOlta.


Harvinaisten esineiden hintalistassa puhutaan esineiden tasoista/leveleistä. Ne näkyvät kun viet hiiren kursorisi esineen päälle.

7

Thursday, February 13th 2014, 10:59am

Esimerkki Pushing 6.4 paketoinnista/pankittamisesta

Paketoinnissa kulta on maksettava takaisin 2 (kahden) täsmälleen saman pelaajan välillä 24 tunnin kuluessa ensimäisestä myynnistä, esineen ja esineen myyntihinnan on oltava täsmälleen sama molempiin suuntiin myytäessä.

Esimerkiksi:
Pelaaja A myy Omenan hinnalla 10 000 kultaa pelaajalle B. Pelaaja B laittaa saman Omenan myyntiin samalla hinnalla (10 000 kultaa) ja Pelaaja A ostaa esineen ennenkuin 24h on kulunut ensimmäisestä ostosta.

Eli jos joku kolmas pelaaja (Pelaaja C) ostaa esineen, kyseessä on virhe paketoinnissa, jolloin siitä saa rangaistuksen, kuin myös silloin jos esine tai hinta vaihtuu.
Jos paketointi sotkeutuu kun kolmas pelaaja ostaa vahingossa paketin, tai esine tai hinta vaihtuu, siitä tulee ilmoittaa välittömästi serverin GO:lle ticketillä supportin kautta ( http://support.fi.gladiatus.gameforge.com ). Tällöin voidaan mahdollisesti estää ei-toivotut rangaistukset.

8

Friday, February 28th 2014, 3:10pm

Linkitetyt hahmot

"Yhdistetyt hahmot saavat automaattisesti tiettyjä rajotuksia, jotka estävät niitä hyökkäämästä toisiinsa, kuin myös esineiden myynnin/oston toisiltaan.", mikä tarkoittaa sitä, että omien hahmojen välillä ei saa käydä kauppaa torilla, ei saa ottaa varastosta toisen esineitä, eikä saa haastaa toisiaan areenalla vaikka peli ei sitä sisäisesti rajoittaisikaan. Kyseisistä rajoituksista on ilmoitettu aiemmin servereiden yhdistymisen infoissa:
Maakuntien yhdistyminen
Haluaisimme myös muistuttaa, että useampi hahmo samalla serverillä on sallittua AINOASTAAN jos ne ovat linkitetty toisiinsa. Pelaajat ovat velvoitettuja linkittämään hahmonsa, ja jos he eivät sitä tee, heidän hahmonsa voidaan bannia/estää.

Similar threads